معرفی سیمان تیپ ۲

این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره 389–ISIRI و استاندارد امریکا–ASTM C150 تولید می شود و دارای حد اکثر (C3A) به میزان ۸ درصد می باشد. مقاومت اولیه و نهایی مالت استاندارد آن نسبت به سیمان نوع ۱ کمتر می باشد. سیمان نوع ۲ به عنوان سیمان اصلاح شده در برابر حمله متوسط سولفات ها از سیمان معمولی مقاوم تر است و در مواردی که آب های زیر زمینی یا خاک حاوی مقدار کمی سولفات باشند مصرف می گردد (در آب کمتر از 1200 PPm و در خاک کمتر از 5/0 درصد.)

به علت گرمازائی کمتر در بتن ریزی های نسبتا حجیم نیز مصرف می شود.کاربرد این نوع سیمان در هوای گرم که خطر افزایش دمای بتن معمولی به بیش از C320 و بتن ریزی های حجیم که بیش از C150 می رسد توصیه می گردد. استفاده از این نوع سیمان در محیط هایی که یون کلر و سولفات به صورت توأم وجود دارد و همچنین بتن ریزی در هوای سرد توصیه نمی گردد. (پرتلند نوع 2 در سازه و بنا و فنداسیون به کار میرود.)