دفتر مرکزی

آدرس: تهران، میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، خیابان نیکنام،
پلاک ۸، کدپستی ١٩١٩٩١٤١٧١
شماره تماس: 021-2222-0314021-2227-6307_8
دورنگار: 02122276305
ایمیل: info@karooncement.ir
پاسخگوی واتساپ دبیرخانه سیمان کارون: 0903-9833-292

کارخانه

کارخانه آدرس: استان خوزستان، ۴۲ کیلومتری مسجدسلیمان (گلگیر)
شماره تماس: 0681-4443-122_4
دورنگار: 06814443111
ایمیل: info@karooncement.ir

سوالات متداول

لطفاً پیش از ارسال پیام و یا تماس با دفتر مرکزی و کارخانه؛ پرسش خود را در این بخش جستجو نمائید. در صورتیکه پاسخ خود را نیافتید با بخش روابط عمومی شرکت سیمان کارون تماس بگیرید.

شرکت سیمان کارون محصولات خود را به صورت خرده فروشی در بازار عرضه نمی نماید. می توانید محصولات سیمان کارون را از نمایندگی های این شرکت در استان تهران و استان خوزستان تهیه نمائید.
این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برا نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد…

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برا نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد…

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برا نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد…

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برا نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن اصلی درباره زمینه فعالیت شرکت جایگزن می گردد…

برای دریافت پاسخ با ما در ارتباط باشید.

لطفاً شماره تماس و نام خود را در پیام ذکر نمائید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.