طرح توسعه

نگاهی اجمالی به آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی پروژه طرح توسعه
کارفرما: شرکت سیمان کارون
مشاور: شرکت طراحی صنعتی

  1. تاریخچه طرح:

   1. اخذ مجوز طرح در تاریخ 1380/10/5
   2. انعقاد قرارداد با مشاور صنعتی و ساختمانی (شرکت مهندسین مشاور طراحی ایران) در 1380/12/7
   3. انعقاد قرارداد پیمانکار با پیمانکار ساختمانی (شرکت اکباتان ساختمان) در اردیبهشت 1386 و خاتمه پیمان طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان در پایان اسفند 1389
   4. انعقاد قرارداد با پیمانکار ساختمانی (شرکت مانادژ بتن) جهت تکمیل باقیمانده بخش بتنی دپارتمان های پیش گرمکن، بونکر های تغذیه آسیاب مواد، پست اصلی برق و فوندانسیون های انتقال موارد در مهر 1391 و خاتمه پیمان طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان در پایان اسفند 1393 (بخش بتنب تغذیه آسیاب مواد به صورت امانی اجرا شد).
   5. انعقاد قرارداد با پیمانکار ساختمانی (شرکت اکباتان ساختمان) در مرداد 1400
   6. انعقاد قرارداد با پیمانکار اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات ساخت داخل (شرکت پاتله) در آذرماه 1400
   7. تحویل ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی ساخت شرکت FLS بصورت کامل در سال 1386
   8. تحویل ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی ساخت شرکت ELIN و SIEMENS بصورت کامل در سال 1386
   9. طراحی 97% از نقشه های فوندانسیون و سازه های خط تولید توسط شرکت طراحی صنعتی ایران
   10. طراحی 97% از تجهیزات ساخت داخل خط تولید توسط شرکت طراحی صنعتی ایران
   11. ساخت 98% از تجهیزات دپارتمانهای سنگ شکن، سالن اختلاط مواد، انتقال موتد و نصب آنها به میزان 90% توسط شرکت پاتله
   12. ساخت 34% از تجهیزات دپارتمانهای آسیاب مواد، پخت (کوره) آسیاب سیمان، سیلوهای سیمان و بارگیرخانه توسط شرکت پاتله
   13. تکمیل بخش بتنی سازه های تغذیه آسیاب مواد، تغذیه آسیاب سیمان، سیلوی بای پاس کلینیک، گالری بتنی
   14. انتقال کلینکر و فوندانسیون های انتقال کلینکر به آسیاب سیمان توسط گروه امانی به میزان 100%
   15. تکمیل بخش بتنی سازه پیش گرمکن به میزان 87.5%، سیلوهای سیمان به میزان 91%، فوندانسیون و اسکلت فلزی پست اصلی برق به میزان 100%
   16. نصب بونکر های تغذیه آسیاب مواد وآسیاب به میزان 96% توسط شرکت پاتله
   17. نصب اسکلت فلزی پست اصلی برق به میزان 90% و گالری انتقال کلینکر به میزان 92%
   18. تامین رولیک های نوار نقالها توسط بهسازان، به میزان 100%
   19. انجام خدمات طراحی برق مورد نیاز پروژه با 95% پیشرفت توسط شرکت فارس اسکات
   20. طراحی وساخت بگ هاووس آسیاب مواد و کوره توسط جهاد دانشگاهی علم وصنعت به میزان 100%
   21. طراحی و ساخت فن بگ هاووس و فن های هوای تازه توسط شرکت منگان به میزان 100%
   22. طراحی و ساخت فیلتر های کیسه ای کل خط توسط شرکت زیست فیلتر
   23. طراحی وساخت 100% الکترو فیلتر گریت کولر توسط جهاد دانشگاهی علم و صنعت سیمان و بارگیر خانه.
  2. منابع مالی طرح توسعه:

   منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه از محل افزایش سرمایه وتسهیلات بانکی (ریالی وارزی) در قالب مشارکت مدنی با بانک صادرات تامین می گردد.
   تسهیلات ارزی به مبلغ 24 میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی دریافت که از محل آن ماشین آلات خارجی خریداری و به کارخانه حمل شده است. لازم به ذکر است که کلیه تسهیلات ارزی با بانک صادرات تصویه شده است.
   در مورد اعتبارات ریالی نیز مقرر گردیده مبلغ 685 میلیارد ریال تسهیلات ریالی از بانک صادرات شعبه جمهوری تامین گردد، که تاکنون مبلغ 23 میلیارد ریال از اعتبارات ریالی دریافت و مابقی به دلیل عدم تمدید مشارکت توسط بانک صادرات محقق نشده است.
   همچنین از محل طرح های زود بازده SME مبلغ 400 میلیارد ریال در استان خوزستان به تصویب رسیده که تا کنون از این محل وجهی به شرکت پرداخت نشده است.

  3. هزینه های اجرای طرح توسعه:

   برآورد اولیه اجرای طرح توسعه کارخانه بر اساس شاخص قیمت های سال 1386، بالغ بر 1137420 میلیون ریال و مدت اجرای آن حدود 3 سال پیش بینی شده بود. بر اساس آخرین گزارش توجیهی، کل هزینه های اجرایی باقیمانده طرح رقمی بالغ بر 8604260 میلیون ریال برآورد شده است.

  4. پیشرفت پروژه:

   درصد پیشرفت پروژه تا پایان شهریور ماه 1400 حدودا 74.4% می باشد.
   با توجه به عدم تخصیص مابقی بخش ریالی تسهیلات بانک صادرات و عدم وجود منابع مالی کافی در شرکت جهت انجام عملیات پروژه طرح توسعه و بر اساس تصمیم ریاست محترم هیات مدیره، پروژه طرح توسعه در پایان اسفند 1394 تعلیل گردید. مجددا ارسال 1400 حسب دستور ریاست محترم هیات مدیره، مقرر شد. پس از برگزاری تشریفات مناقصه، تکمیل پروژه طرح توسعه طی انعقاد قرارداد یه شرکت های اکباتان ساختمان و پاتله واگذار گردد.

در خاتمه به پیوست لیست شرکت های داخلی و خارجی در پروژه طرح توسعه 3500 تنی شرکت سیمان کارون ارائه می گردد.

ردیف نام شرکت شرح عملیت
1 بی کاو مشاور مطالعات ژنو تکنیک
2 زمیزان مشاور بررسی مصالح و کیفیت بتن
3 پاتله پیمانکار اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات ساخت داخل
4 اروتوف نظارت بر کیفیت ساخت تجهیزات ساخت داخل
5 اندیشه سازان صنعتی پارس طراحی نقشه های ساختمانی
6 طراحی صنعتی مشاور صنعتی ساختمان
7 اکباتان ساختمان پیمانکار ساختمانی
8 مانداژ بتن پیمانکار ساختمانی
9 جهاد دانشگاهی علم و صنعت ساخت و تحویل تجهیزات الکتروفیلتر و بگ هاوس
10 زیست فیلتر ساخت و تحویل تجهیزات بگ فیلتر
11 شرکت صنعتی بهسازان ساخت و تحویل کلیه رولیک های نوار نقال ها
12 فارس اسکات طراحی تجهیزات برق و کنترلی و ابزار دقیق

پیوست 2: لیست شرکت های خارجی در پروژه طرح توسعه:

ردیف نام شرکت شرح خدمات
1 FLS طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی
2 FLSAiretch طراحی فیلتر ها
3 ELIN طراحی و ساخت تجهیزات برق
4 SIEMENS طراحی و ساخت تجهیزات برق و کنترلی
5 IBAU طراحی تجهیزات سیلوهای مواد و سیلوهای سیمان
6 AUMUND طراحی و ساخت تجهیزات انتقال کلینکر
7 VENTOMATIC طراحی و ساخت تجهیزات بارگیرخانه

 

ردیف نام شرکت شرح عملیات
1 بی کاو مشاور مطالعات ژنو تکنیک
2 زمیزان مشاور بررسی مصالح و کیفیت بتن
3 پاتله پیمانکار اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات ساخت داخل
4 اروتوف نظارت بر کیفیت ساخت تجهیزات ساخت داخل
5 اندیشه سازان صنعتی پارس طراحی نقشه های ساختمانی
6 طراحی صنعتی مشاور صنعتی ساختمان
7 اکباتان ساختمان پیمانکار ساختمانی
8 مانداژ بتن پیمانکار ساختمانی
9 جهاد دانشگاهی علم و صنعت ساخت و تحویل تجهیزات الکتروفیلتر و بگ هاوس
10 زیست فیلتر ساخت و تحویل تجهیزات بگ فیلتر
11 شرکت صنعتی بهسازان ساخت و تحویل کلیه رولیک های نوار نقال ها
12 فارس اسکات طراحی تجهیزات برق و کنترلی و ابزار دقیق

پیوست 2: لیست شرکت های خارجی در پروژه طرح توسعه:

ردیف نام شرکت شرح خدمات
1 FLS طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی
2 FLSAiretch طراحی فیلتر ها
3 ELIN طراحی و ساخت تجهیزات برق
4 SIEMENS طراحی و ساخت تجهیزات برق و کنترلی
5 IBAU طراحی تجهیزات سیلوهای مواد و سیلوهای سیمان
6 AUMUND طراحی و ساخت تجهیزات انتقال کلینکر
7 VENTOMATIC طراحی و ساخت تجهیزات بارگیرخانه